Ultrasonic Testing

http://temp.defektoskopie.com/1-16-home.html

Ultrazvuková kontrola (UT) je nedestruktivní zkušební metoda, která využívá zvukových vln (mechanické kmity o vyšší frekvenci) k detekci necelistvostí v součástech a/nebo materiálech jako proces výrobní a/nebo provozní kontroly.
Může být také použit k určení tloušťky základního materiálu, jeho charakterizaci a dalších …

Metoda zahrnuje několik specifických technik:

Odrazová technika (pulse-echo) je založená na vysílání a přijímání ultrazvukového signálu prostřednictvím jednoho snímače v průběhu skenování povrchu dílce.

Průchodová technika (through-transmission) sleduje množství ultrazvukové energie, procházející kontrolovaným dílcem umístěným mezi dva snímače, vysílač a přijímač.
Díl, obsahující méně necelistvostí jako jsou například porozita a/nebo delaminace, umožní průchod většího podílu ultrazvukové energie.

Ostatní techniky:

Phased Array Ultrasonic Inspection
Thickness measurement (měření tloušťky materiálu)
Air-coupled Ultrasonic Inspection
Resonance Frequency (low frequency) | Pitch Catch | MIA
Laser Ultrasonic Inspection
TFM(i) (Total Focussing Method) jako matematické zpracování PE signálu získaného režimy:

    – Full Matrix Capture (FMC)
    – Half Matrix Capture (HMC)
    – Sparse Matrix Capture
    – Plane Wave Imaging (PWI)
    – Synthetic Aperture Focussing Technique (SAFT)