This is alternative content.

NDT (Non-Destructive Testing) - nedestruktivní kontrola

aplikace speciálních procesů v Aerospace: ultrazvuková kontrola kompozitových struktur | vířivé proudy - speciální aplikace, plátovací vrstvy

aplikace v ostatních průmyslových sektorech: kontrola svarů, odlitků, výkovků | zjišťování povrchových i vnitřních necelistvostí, trhlin, vměstků | Měření tloušťky | Měření vrstev |
Měření elektrické vodivosti materiálu.

příprava kvalifikace/akreditace speciálních procesů
Ing. Miroslav Štefl - informace a poradenská činnost v oboru NDT - (ISO9712, EN4179)
Kontakt: tel:+420[605777977] e-mail:stefl[at]defektoskopie[dot]com
 
QPM - special process www.ultrazvuk.cz www.rentgen.cz www.phynix.cz www.tvrdost.cz

(web page requires Adobe® Flash Player)