Speciální Procesy – kvalifikace

Kvalifikace pracovníků NDT v letectví (EN 4179/NAS410),
Příprava kvalifikace speciálních procesů, Engineering, Inspekce,
Řízení kvalifikovaných procesů QPM

… podpora při vytváření operativních řešení „na klíč“ u zákazníků v oblasti speciálních procesů je vždy cílena k dosažení kvalifikace plně v souladu se specifickými požadavky cílového odběratele.
Rozsah činnosti je zaměřen především na procesy COMP (výroba kompozitů – prepregová technologie) a NDT (nedestruktivní testování).
Úspěšná kvalifikace procesu zahrnuje implementaci vyžadovaných systémů, metod, kvalifikaci operátorů a zavedení celého procesu, včetně doprovodných procesů na pracovišti. Tyto části procesu vyžadují přípravu v několika celcích

Příprava kvalifikace procesu

 • implementace speciálního procesu.
 • návrh QMS (Quality Management System)
 • služby v oblasti výzkumných a vývojových aktivit, konstrukce prototypů a technologické přípravy výroby kompozitů
 • Příprava kvalifikace speciálního procesu v souladu s požadavkem zákazníka a systémovými procesy. (např. AIRBUS – PQR, QTP, QTR, FAI / EMBRAER – Material Equivalency, FPQ, FAI / BOMBARDIER – FPQ, FPE, FAI / atd.)
 • příprava pro zákaznickou kvalifikaci (Audit speciálních procesů – výroba kompozitů; NDT; )
 • služby NDT Level 3
 • sestavení a aplikace kvalifikačního systému NDT operátorů dle EN4179/NAS410.
  od 2016 jsme členem Czech National Aerospace NDT Board.
  (organizace, usilující o schválení podle EN4179 / NAS410 žádá českou NANDTB o akreditaci systému)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *